Σύμφωνα με ανακοίνωση της Digea για τεχνικούς λόγους το τελικό χρονοδιάγραμμα μετάβασης στην επίγεια ψηφιακή τηλεόραση διαμορφώνεται ως εξής :
 • 21/11/2014
  Κεντρική Μακεδονία (Θεσσαλονίκη-Χαλκιδική, εκτός Νομού Σερρών)
  Θεσσαλία
  Τμήμα Στερεάς Ελλάδας
 • 19/12/2014
  Ήπειρος
  Δυτική Μακεδονία (Φλώρινα, Κοζάνη, Καστοριά, Γρεβενά)
  Ιόνιο
  Νομός Αιτωλοακαρνανίας
 • 29/12/2014
  Κρήτη
  Κυκλάδες
  Δωδεκάνησα
  Σάμος & Ικαρία & Καστελόριζο
Υπενθυμίζεται πως η ολοκλήρωση της μετάβασης στην επίγεια ψηφιακή τηλεόραση, παρά τις προσαρμογές στο προηγούμενο χρονοδιάγραμμα, θα ολοκληρωθεί εντός του 2014.